Knjige na dom – knjige v objem

Kljub skokovitemu porastu uporabe virtualne knjižnice se knjižničarji zavedajo, da ta občanom ne zagotavlja vsega nujno potrebnega gradiva. V času zaprtja knjižnice so prikrajšani zlasti mladi, ki ne morejo dostopati do gradiva za učenje in študij, pa tudi starejši občani, ki niso vešči sodobne tehnologije, hkrati pa so v tem obdobju najbolj ranljiva in pogosto tudi socialno najbolj izolirana skupina.
Zato so si v Narodni in študijski knjižnici zamislili, da bi članom omogočili izredno izposojo knjižničnega gradiva z dostavo na dom in jo poimenovali Knjige na dom – knjige v objem. Storitev bo na Tržaškem ob petkih izvajala zadruga Vital, na Goriškem pa bodo knjige dostavljale same knjižničarke ob sredah. Dostava bo potekala brez neposrednega stika z uporabniki in upoštevajoč vsa priporočila pristojnih organov. Bralce prosijo, da bodo ob prevzemu upoštevali pravila (zaščitna maska, rokavice, varnostna razdalja).
Storitev bo brezplačna. Članom knjižnice bodo dostavljali na dom izključno gradivo Narodne in študijske knjižnice iz Trsta in Knjižnice D. Feigla iz Gorice, ki ga potrebujejo za učenje in študij. Izjema so upokojenci, starejši od 65 let, ki bodo lahko v času izrednih razmer naročali katerokoli gradivo, tudi knjige za branje v prostem času. Zaradi tega je k pobudi pristopil tudi krožek KRUT.
Naročila za Tržaško sprejemajo na elektronski naslov (trst@knjiznica. it) in po telefonu (040 635629) od torka do petka med 9. in 12. uro, za Goriško pa na e-mail gorica@knjiznica. it in po tel. (0481 531733) ob istih urah od ponedeljka do četrtka. Ob teh terminih so knjižničarke tudi na razpolago za morebitne informacije in za skene gradiva. Nečlani, ki bi se želeli poslužiti storitve, lahko prosijo za včlanitev po elektronski pošti oz. po telefonu ob navedenem urniku.
Obvezni podatki ob naročilu so: ime in priimek, številka članske izkaznice, naslov, telefon, točen izbor knjig (avtor, naslov in po možnosti tudi signatura).
Član bo lahko naročil največ 5 knjig naenkrat in le enkrat do konca maja. Če bodo ugotovili, da je ta nova usluga naletela na dober odziv, bodo le-to nadaljevali tudi po koncu izrednih razmer, sicer v nekoliko spremenjeni obliki.
Gradivo bo dostavljeno v papirnatih vrečkah. Vračanje gradiva za zdaj ne bo mogoče, ker čakajo na navodila, kako bi potekala varna izposoja in vračanje, da ne bi ogrožala zdravja uporabnikov in zaposlenih. Člani bodo lahko podaljšali rok izposoje in gradivo zadržali doma do ponovnega odprtja knjižnice. Člane, ki bodo imeli izposojeno gradivo, bodo sproti obveščali o morebitnih spremembah. Zamudnine do enega meseca po ponovnem odprtju knjižnice ne bodo obračunavali.

Narodna in študijska knjižnica Trst - Feiglova knjižnica Gorica

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme