Jezikovnica (80)

So nekatere besede, za katere včasih nismo prepričani, kaj točno bi z njimi. Verjetno marsikateri predstavnik najmlajše generacije sploh ne razume besede “čigar”. Kaj je to? Čigar – je to samostalnik, ima kakšno zvezo s poimenovanjem vodne ptice, ki se imenuje čigra in je sorodnica galeba? Sploh ne.
Gre za svojilni zaimek, in sicer oziralni, pa še izključno za moško osebo. Kaj vse našteto pomeni? Oglejmo si primer. Izbrala sem takega, ki nam je znan iz šole oz. zgodovinopisja, in sicer izrek, ki se nanaša na t. i. augsburški verski mir in je prevod iz latinščine “Cuius regio – eius religio”: ‘Čigar dežela – tega vera’. Poskusimo “čigar” zamenjati z drugimi besedami: “Tistega, ki mu pripada dežela” oz. tudi “kogar dežela”. Priznam, da besedo v vsakdanji rabi zasledimo redkeje, mogoče se zato zdi zastarela, pa vendar ni. So primeri, ko ne moremo, da je ne bi rabili. Tudi če pogledamo zadetke v jezikovnem korpusu Gigafida 2.0, vidimo število 21.799, kar pomeni, da je korpus zajel toliko pojavitev, od tega več kot polovico v časopisih in revijah, zelo visoko pa tudi na spletu. Vse to priča, da je beseda čigar še kako živa in v nenehni rabi, čeprav nam jezikovni občutek govori drugače. Z Gigafide sem prepisala nekaj primerov rabe, ki jih navajam prirejene: “Mossack je nemški imigrant, čigar oče je v Panami iskal novo priložnost za življenje”, “je na tiskovni konferenci povedal pevec Tony Hadley, čigar glas še danes velja za enega izmed najbolj prepoznavnih v pop glasbi”, “tega nas je že pred sto leti učil Janez Evangelist Krek, čigar 90. obletnico smrti smo obhajali v ponedeljek”. Iz primerov je razvidno, kaj pomeni, da se zaimek nanaša na ednino moške osebe. Ne moremo npr. rabiti: “To je mama, čigar hči je šla letos v šolo”, zato pa: “To je oče, čigar hči je šla letos v šolo”. Za žensko bi uporabili oziralni zaimek katera oz. v rodilniku katere: “To je mama, katere hči je šla letos v šolo”.
In že smo pri problemu, ki je največkrat povod, da se teme lotim v Jezikovnici, namreč, da se oziralni svojilni zaimek ednine moške osebe rabi tudi za moški spol, pri katerem ne gre za osebo, to pa so npr. predmeti, pojmi ali živali. Primer take neustrezne rabe si bom spet sposodila kar z Gigafide: “poskus, da se narod, čigar jezik se vsiljuje, kompromitira kot hegemonističen”. V tem primeru se zaimek čigar navezuje na samostalnik narod, ki je res moškega spola, vendar ni oseba moškega spola, zato taka raba ni ustrezna. Še en podoben primer: “družba kot celota oziroma ljudstvo, v čigar imenu sodišča izrekajo sodbe, [je] naklonjena strožji obravnavi najhujših oblik kriminala”. Samostalnik ljudstvo, na katerega se v tem primeru nanaša oziralni zaimek čigar, pa ni moškega, temveč srednjega spola, tako da ni ustrezen niti približno. V navedenih primerih je treba rabiti zaimek kateri, torej: “narod, katerega jezik se vsiljuje” in “ljudstvo, v imenu katerega izrekajo sodbe”. (…)
Cel zapis v tiskani izdaji

Piše Vladka Tucovič Sturman / Čigar ali katerega

Preberi tudi

Jezikovnica (125)

Jezikovnica

Jezikovnica (125)

08.02.2022
Jezikovnica (135)

Jezikovnica

Jezikovnica (135)

28.06.2022
Jezikovnica (128)

Jezikovnica

Jezikovnica (128)

22.03.2022
Jezikovnica (124)

Jezikovnica

Jezikovnica (124)

25.01.2022

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme