Jezikovnica (67)

Kdor natančno prebira Jezikovnico, je že ugotovil, da skušam bralce navajati, da bi čim več samostojno uporabljali jezikovni portal Fran, kjer tudi jaz nenehno preverjam, ali me moj jezikovni občutek vara ali imam prav ali se je v jeziku kaj spremenilo in so pravopisci to že zaznali in upoštevali. Nekaj takega se je zgodilo s samostalnikom vodja. Nič več ni namreč zgolj moškega spola (naš vodja), pač pa tudi ženskega (naša vodja), kar je edino smiselno.

Zadnjič sem vam obljubila, da se bomo ukvarjali tudi z besedama voditelj in vodja in njuno pomensko razliko. Tako vodník kot vodič in vodja ter voditelj izhajata iz glagola voditi, o čemer se je možno prepričati v Slovenskem etimološkem slovarju, ki je tudi na jezikovnem portalu Fran, seveda pa tudi v več tiskanih izdajah. O vodniku in vodiču sem pisala zadnjič, tokrat sta na vrsti vodja in voditelj.

Oba samostalnika, vodja in voditelj, na prvi pogled pomenita enako, namreč nekoga, ki kaj vodi, vendar se v posameznih jezikovnih položajih, t. i. kolokacijah, ne uporabljata kot popolni sopomenki. Pomislite npr. na koga, ki vodi televizijsko ali radijsko oddajo ali prireditev – to je voditelj oddaje ali prireditve, ne pa vodja. Po drugi strani lahko za državnike enakovredno uporabimo besedno zvezo voditelji držav ali pa vodje držav, čeprav nam preverjanje na jezikovnem korpusu Gigafida pokaže, da je primerov prve besedne zveze neprimerno več kot druge, bolj uveljavljeno je torej voditelj države, ne vodja.

Prenovljeni Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) pravi, da je vodja – »1. kdor kaj vodi: biti, postati vodja; določiti vodjo; izbrati za vodjo; dober, preudaren vodja / vodja izmene / umetniški vodja zbora kdor odloča o repertoarju in skrbi za umetniški razvoj zbora / vodja delegacije / vodja oddelka / vodja tečaja / vodja oddaje kdor skrbi, da oddaja poteka po določenem načrtu / vodja izleta; 2. kdor z zgledom, nasveti vodi koga: duhovni vodja mladine.« Izraz pedagoški vodja bi težko nadomestili z izrazom pedagoški voditelj, kajne? Tudi umetniški vodja gledališča ne more biti umetniški voditelj gledališča, vodja izleta, ki ni vodnik, pa ne voditelj. Kaj točno pomeni beseda voditelj in v čem se razlikuje od vodje? Voditelj je po SSKJ: »1. kdor vodi kako skupino, skupnost, organizacijo: izbrati, priznati koga za voditelja; delavski, mladinski voditelji; voditelj naroda, stranke / voditelj države / duhovni voditelj mladih; 2. kdor neposredno sodeluje pri realizaciji radijske, televizijske oddaje, prireditve: spreten voditelj; voditelj oddaje o kulturi / voditelj prireditve«. Pri drugem pomenu besede voditelj nikakor ne moremo zamenjati z besedo vodja, npr. vodja oddaje ni voditelj oddaje, medtem ko vidimo, da se tako pri vodji kot voditelju pojavi izraz duhovni vodja in duhovni voditelj mladih. Skratka: v takih primerih se moramo zanesti na svoj jezikovni občutek. Še posebej težko pa je rabo ene ali druge besede razložiti tujcu, ki se uči slovenščino: rabe v posameznih kolokacijah se mora naučiti skupaj z besedo. O voditelju samo še to: skavti uporabljajo izraz skavtski voditelj, taborniki pa taborniški vodnik. (…)

Cel zapis v tiskani izdaji

Piše Vladka Tucovič Sturman / Vodja in voditelj

Preberi tudi

Jezikovnica (106) 

Jezikovnica

Jezikovnica (106) 

20.04.2021
Jezikovnica (99)

Jezikovnica

Jezikovnica (99)

21.01.2021
Jezikovnica (114)

Jezikovnica

Jezikovnica (114)

07.08.2021
Jezikovnica (110)

Jezikovnica

Jezikovnica (110)

23.06.2021

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme