Jezikovnica (65)

Poletje je čas neštetih in raznovrstnih prireditev, mnoge med njimi uvrščamo med festivale. Ste se kdaj vprašali, kaj točno pomeni ta beseda, ki se nenehno pojavlja v medijih? Slovar slovenskega knjižnega jezika pravi, da je festival »večdnevna prireditev, ki omogoča pregled dosežkov na določenem kulturnem področju«, in navaja primere rabe: »organizirati festival; predvajati film na festivalu; udeleženci festivala / filmski, folklorni, glasbeni, gledališki festival; festival jazza«. Kaj pa izvor besede? Pomagamo si lahko s Slovenskim etimološkim slovarjem, kjer piše, da je festival »večdnevna kulturna prireditev«, beseda pa je v slovenščino bila prevzeta iz tujih jezikov z osnovo v latinščini (festivus ‘praznični’, festum ‘praznik’). Do sem vse lepo in prav. Kje pa se zaplete? Z besedo festival imamo v slovenščini namreč več težav. Pojdimo po vrsti.

Če se najprej zaustavimo pri pravorečni podobi besede festival, se bomo hitro spomnili, da smo na različnih festivalih slišali različno naglašeno besedo festival. Knjižni naglas je seveda na drugem mestu, z ostrivcem na a, torej festivál. O mestu naglasa v besedi festival se lahko na spletnem jezikovnem portalu Fran poučimo tako v Slovarju slovenskega knjižnega jezika kot Slovenskem pravopisu, Slovenskem etimološkem slovarju, Sinonimnem slovarju slovenskega jezika pa tudi v Gledališkem terminološkem slovarju, vsepovsod je naglas označen na drugem zlogu, torej festivál. Čeprav mesto naglasa, ko pišemo, v slovenščini označujemo samo, ko bi zaradi enakopisnic lahko prišlo do dvoumnosti (táko : takó, jesén : jêsen), se zavedajmo, ko izgovarjamo besedo festival, da je v knjižni oz. standardni slovenščini ne naglašujemo na prvem, temveč drugem zlogu. Ne torej féstival, temveč festivál. Pa čeprav mesto naglasa na besedi, ko jo izgovarjamo, ni označeno.

Zaplete se tudi pri veliki začetnici, kadar pred besedo festival stoji vrstilni števnik. Je števnik že del polnega imena festivala ali ne? Letos jeseni bo v Mariboru že 54. Festival Borštnikovo srečanje, julija pa je v Mavhinjah 13. Zamejski festival amaterskih dramskih skupin. V obeh primerih števnik ni del festivalskega naslova, zato se z veliko začetnico napiše prva beseda za števnikom, v prvem primeru je to samostalnik Festival, v drugem pa pridevnik Zamejski, oba sta z veliko zapisana zato, ker predstavljata prvo besedo poimenovanja. Po drugi strani se v Ljubljani v organizaciji Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik prav tako julija dogaja 55. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, ki je marsikomu med nami dobro znan. V tem primeru sicer ne gre za festival, ker pa je periodična prireditev, njen naslov lahko primerjamo s festivalskimi. Vidimo, da je števnik del naslova, zato je prva beseda za njim zapisana z malo začetnico. Nič od naštetega ni napačno, odvisno je od izbora, kaj predstavlja prvo besedo poimenovanja – tista mora biti z veliko.  (…)

Cel zapis v tiskani izdaji

Piše Vladka Tucovič Sturman / Féstival ali festivál?

Preberi tudi

Jezikovnica (106) 

Jezikovnica

Jezikovnica (106) 

20.04.2021
Jezikovnica (112)

Jezikovnica

Jezikovnica (112)

08.07.2021
Jezikovnica (117)

Jezikovnica

Jezikovnica (117)

04.10.2021
Jezikovnica (109)

Jezikovnica

Jezikovnica (109)

23.06.2021

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme