Jezikovnica (63)

Zares sem vesela, kadar po elektronski pošti dobim odziv kakega od pozornih bralcev Jezikovnice z željo, naj pišem o tistem, kar bralce in uporabnike jezika bega ali moti. Tokrat je med drugim pisalo takole: “Predvsem pri komentarjih, denimo, o slovenskem pravosodju pisci redno govore o ‘dvojnih merilih’, ko gre v resnici za ‘dvoja merila’, ki so dveh vrst in v bistvu druga drugim po vsebini povsem nasprotna. Po drugi strani raba množilnega števnika ‘dvojen’, ‘dvojna’, ‘dvojno’ nesmiselno širi vsebinski pomen na račun ločilnih števnikov. Moje razumevanje množilnih števnikov je, da opisujejo pojave, kjer gre za pomnožitev istega, kakor pri množenju v računstvu. Če ima hiša na primer tri različne plasti izolacije, ima v resnici trojo izolacijo in ne potrojene plasti iz iste snovi. Gotovo pa je na mestu množilni števnik, če je uspešno podjetje svoj dobiček podvojilo v primerjavi z letom poprej”. Iz piščevega besedila se vidi, da je gospod natančen opazovalec in da zna svoje trditve podkrepiti s primeri in logičnim razmišljanjem. Poglejmo v nadaljevanju, s čim bom napisano nadgradila v svojem odgovoru.
Zmeraj ko v jeziku opazimo kaj, kar pritegne našo pozornost, ker mislimo, da je napačno, neustrezno ipd., se splača lastno predvidevanje preveriti. Čeprav smo o čem lahko povsem prepričani, še vedno ni rečeno, da imamo prav, zato je moj prvi nasvet, da se o svojem jezikovnem občutku posvetujemo, ga primerjamo s tem, kaj o njem pravijo jezikovni priročniki (v knjižni ali spletni obliki), korpusi ali jezikovne svetovalnice, kakršen je jezikovni servis Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, dostopen tudi prek spletnega portala Fran. Tam so na voljo tudi slovarski viri v spletni obliki in prav tja sem šla pogledat, kako je z razliko med ločilnim števnikom dvoj in množilnim števnikom dvojen.
Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) števnik dvoj razlaga: “ki je dveh vrst: na vrtu so dvoji otroci, naši in sosedovi”, pa tudi: “izraža število dve: pripeljali so se v dvojih saneh”. Slovenski pravopis 2001 pa števnik dvoj opremi s kvalifikatorjem redko, čeprav ne ponudi ustreznejšega nadomestila za obliko števnika, ki bi bila pogostejša. (…)

Cel zapis v tiskani izdaji

Piše Vladka Tucovič Sturman / Dvojno ali dvoje državljanstvo

Preberi tudi

Jezikovnica (120)

Jezikovnica

Jezikovnica (120)

15.11.2021
Jezikovnica (100)

Jezikovnica

Jezikovnica (100)

23.01.2021
Jezikovnica (107)

Jezikovnica

Jezikovnica (107)

06.05.2021
Jezikovnica (105)

Jezikovnica

Jezikovnica (105)

07.04.2021

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme