Jamčenje zasebnih podatkov

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

V skladu s 13. členom zakonskega odloka 196/2003

Želimo vas obvestiti, da zakonski odlok št. 196 z dne 30. junija 2003 (»Kodeks o varovanju osebnih podatkov«) predvideva pravno zaščito oseb in drugih osebkov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Obdelava podatkov, kot predvideva zakonski odlok, bo narejena v skladu z načelom korektnosti, dopustnosti, pristnosti in varstva vaše osebnosti in vaših pravic.

V skladu s 13. členom zakonskega odloka 196/2003 vam posredujemo naslednje podatke:

1. osebni, fiskalni in ekonomski podatki, ki nam jih posredujete, so potrebni, da lahko z vami poslujemo;
2. posredovane podatke bomo obdelali v naslednje namene: notranje računovodstvo;
3. podatke bomo obdelali na naslednji način: v papirnatem arhivu in elektronski obliki;
4. podatke nam morate obvezno posredovati, ker v nasprotnem primeru ne bomo morali spoštovati vseh obveznosti z vami;
5. kot odgovorni ali poverjeniki obdelave so lahko seznanjeni s podatki vsi naši uslužbenci in/ali sodelavci (odvetniki, komercialisti, gospodarska združenja, poslovni sodelavci), vsak v okviru lastne službe in v skladu z navodili;
6. naslovnik obdelave je SOC. COOP. ZADRUGA GORIŠKA MOHORJEVA, P.zza Vittoria/Travnik 25 – 34170 GORICA;
7. v vsakem trenutku boste deležni pravic, ki jih predvideva 7. člen zakonskega odloka 196/2003.