Izzivov za paritetni odbor je veliko

Piše:

Marko Jarc na obisku v Števerjanu

V petek, 16. aprila 2021, se je predsednik paritetnega odbora Marko Jarc mudil na Goriškem, in sicer v Števerjanu, na občini, kjer so ga pričakali županja Franca Padovan, podžupan Marjan Drufovka in odbornica Martina Valentinčič. Županja je povedala, da je bil obisk Marka Jarca želja celotne občinske uprave, predsednik je dodal, da je to srečanje začetek predvidenega obiska vseh 32 občin, v katerih se izvaja zakon 38/2001. Zavzema se namreč, da bi se z vsemi upravitelji pogovoril o glavnih problematikah na našem območju oz. znotraj delovanja slovenske narodne skupnosti v Italiji. Spomnil je, da je uporaba slovenščine v javnih upravah eden od temeljev, na katerem sloni zaščitni zakon. Opozoril je na 8. člen omenjenega zakona, na podlagi katerega krajevne uprave dobijo denar prav v ta namen oz. za slovenska okenca. V zvezi s tem imamo različne primere na našem območju. Občine, kot je npr. Števerjan, poslujejo skoraj v celoti v slovenskem jeziku, saj od uradnikov do članov odbora in svetnikov govorijo vsi slovensko. Če bi take občine imele še občinske tajnike in revizorje, ki obvladajo slovenski jezik, sploh ne bi rabile prispevka iz tega člena. Pri tem je Jarc omenil pomanjkanje slovenskih kadrov na takih nivojih.

Problem nastaja v občinah, kjer sta osebje in uprava pol slovenska pol italijanska ali pa prevladujoče italijanska. V teh je treba biti pozorni, da imajo ta sredstva pravo namembnost. Člen predvideva, da so ti prispevki dodeljeni, dokler ne bo sistem na občinah nekako ustaljen. Smisel tega je, da na vseh upravah zaposlijo za nedoločen čas osebe, ki bodo zagotavljale storitve v slovenskem jeziku. Zakaj nastane problem? Večkrat ti zneski niso pravilno uporabljeni in nekatere občine zaposlujejo osebe, ki opravljajo drugačne funkcije. Treba je ustvariti neki sistem preverjanja, neki nadzor nad finančnimi sredstvi. To je tudi prva točka na dnevnem redu paritetnega odbora. Jarc je dodal, da je zdaj njegova naloga in naloga paritetnega odbora preučiti različne občinske realnosti in razviti pravilno strategijo oz. sistem, da bodo sredstva učinkovitejše uporabljena.

Glede tega so Franca Padovan, Marjan Drufovka in Martina Valentinčič pohvalili uslužbenko, ki je zaposlena na števerjanskem jezikovnem uradu. Županja pa zaskrbljeno gleda na pogodbe za nedoločen čas, in to ne zaradi tipologije pogodbe, ki bi bila seveda z občinske uprave dobrodošla, temveč zaradi močnega vpliva, ki ga ta ima na občinski obračun. Zakon postavlja glede tega precejšnje omejitve in male občine (predvsem kmečkega značaja) presegajo celotni obračun stalno zaposlenih. Predsednik paritetnega odbora je povedal, da se je že informativno pogovarjal z deželnim odbornikom Pierpaolom Robertijem in ga vprašal, katere so smernice deželne reforme, predvsem kar se tiče javnega sektorja, oz. po katerih kriterijih bodo zaposlovali v naslednjih letih. Reforma je še v prvi fazi in bo zato ta problematika prišla gotovo na dan.

Na koncu srečanja so se prisotni pogovorili še o problematiki lestvic za jezikovni urad, saj kot so poudarili odborniki, prirejanje natečajev znaša velik strošek. Jarc je povedal, da je glede tega paritetni odbor že razmišljal o enotnem natečaju in enotni lestvici, s katere bi vse občinske uprave črpale osebje. Nazadnje sta podžupan in odbornica opozorila Jarca na nastajajočo problematiko okoli vpisovanja v novi register ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente) – Državni register stalnega prebivalstva. Tu so že opazne težave pri vnosu podatkov slovenskih občin, predvsem ko gre za dvojezične nazive občin in prisotnost strešic. Predsednik Jarc se je zahvalil za opozorilo, saj bo treba na to hudo pomanjkljivost takoj opozoriti in jo tudi rešiti.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme