Izvolili predstavnike in sprejeli resolucijo

Piše: Fotografije:

Dežela FJK / Sestala se je skupščina izvoljenih

V petek, 10. novembra, se je v dvorani deželnega sveta FJK zbrala skupščina izvoljenih slovenskih upraviteljev. Na dnevnem redu je bila izvolitev treh efektivnih predstavnikov in treh namestnikov v posvetovalno komisijo za slovensko narodno skupnost. Ti bodo zastopali krajevne izvoljene upravitelje oz. interese slovenske manjšine. Za tržaško pokrajino je bil izvoljen Sandy Klun (namestnik Igor Gabrovec), za goriško pokrajino Vlasta Jarc (namestnica Martina Valentincic) in za videmsko pokrajino Miha Coren (namestnik Claudio Garbaz).

Pred začetkom glasovanja v dvorani je predsednik deželnega sveta Mauro Bordin pozdravil prisotne in izpostavil pomen te skupščine, ki je v zavedanju, koliko so pomembni manjšinski jeziki v naši deželi, ki predstavljajo posebnost in dediščino tega območja. Zato je pomembno, da se deželna uprava pogovarja in sooča s predstavniki slovenske narodne skupnosti in je na tekočem z odprtimi vprašanji Slovencev v Italiji. Prisotne upravitelje je pozdravil tudi deželni odbornik (pristojen za manjšine) Pierpaolo Roberti, ki je spomnil na opravljeno delo in na pomen, da se komisija čim prej sestane in da se delo na območju nadaljuje. V imenu slovenske narodne skupnosti je pozdravil deželni svetnik stranke Slovenska skupnost Marko Pisani. Poudaril je vlogo izvoljenih upraviteljev, ki so bistvenega pomena za delo na lokalni ravni, saj imajo neposreden stik z območjem in prebivalci. Prek komisije se lahko potem odprta vprašanja posredujejo deželni upravi. Komisija je zato za skupno sodelovanje na območju bistvena in prav zaradi tega so v drugi točki dnevnega reda razpravljali o resoluciji, ki bi skupščini dala vidnejšo vlogo. Ta bi se večkrat sestajala in tudi posredovala mnenja o različnih tematikah. Na ta način bi se sodelovanje z Deželo FJK še izboljšalo in okrepilo.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme