Izšle so tri nove publikacije

Slovenska kinoteka je poskrbela za izid treh publikacij. V zbirki Imago je izšlo delo Mirta Komela Twin Peaks in postmodernizem: kava, pita, sova, škrat, v zbirki Kinotečni zvezki Tkanje pogledov s teksti Jožeta Dolmarka in v zbirki Kino-raziskave delo Prekletstvo iskanja resnice: Filmska ustvarjalnost in teorija Živojina Pavlovića.
Produkcija televizijskih serij od začetka 90. let do danes je nedvomno doživela neverjeten razmah, tako da je zaradi mnoštva izdelkov za seboj pustila ne le Twin Peaks, temveč tudi kopico drugih. Konec koncev mora televizijska produkcija po svoji logiki serialnosti naplavljati vedno nove naplavine, kar lahko naredi samo tako, da odplavlja stare. Vendar nekatere ostanejo in kljubujejo zobu časa, je v uvodu zapisal Komel.
Če ima po njegovem prepričanju Twin Peaks določeno estetsko vrednost, potem jo ima glede na svojo časovno, kulturno in geopolitično omejeno gledanost in razširjenost. Ima jo kot umetnina, katere smoter ni zgolj televizijska zabava in konsumpcija, temveč tudi intelektualni užitek kontemplacije. Umetnine, ki kljubujejo zobu časa, imajo namreč prav lastnost, da spodbujajo intelektualne dejavnosti, ki gledalca ne potapljajo v lahkoten dremež počitka, temveč ga spodbujajo, da so v dnevnih sanjarijah vsakdanjega življenja fantazmatskega deleža same realnosti, je še zapisal v uvodu.
Knjiga Jožeta Dolmarka Tkanje pogledov prinaša izbor Dolmarkovih besedil od leta 1975 do danes. Kot je Dolmark povedal na predstavitvi knjig, je sam izbor začel pripravljati pred štirimi leti. Ker je bilo gradivo še vedno preobsežno, je dokončni izbor opravil Nil Baskar, ki je knjigo tudi uredil. Kot je poudaril Dolmark, se je Baskar pri tem zelo dobro približal naravnanosti njegovega pisanja in znal v izbranih tekstih najti neko zgodbo.
Filmski publicist, scenarist, dramaturg in profesor umetnostne zgodovine Jože Dolmark je za revijo Ekran in druge publikacije napisal številne eseje, kritike ter teoretske članke s področij filma, fotografije in likovne umetnosti.
Namen knjige Prekletstvo iskanja resnice, podnaslovljene Filmska ustvarjalnost in teorija Živojina Pavlovića, ki jo je uredil Andrej Šprah, ni podajanje čim popolnejšega vpogleda v domala nepregledni spekter ustvarjalnih vizij Živojina Pavlovića. Bolj kot rešetanje celote v nekdanjih konstelacijah je ustvarjalce knjige zanimalo sondiranje dometa in odzvena njegovega dela v aktualni zdajšnjosti.
Seveda so si prizadevali pogledati tako v praktični kot teoretični segment njegovih raziskovanj, na kar opozarja podnaslov kompilacije. In tisto, do česar so se s takšnim pristopom dokopali, je predvsem soglasno prepričanje, da domet njegovih prizadevanj in dognanj sega globoko v naš čas. To se še posebej odraža v sozvočju s tistimi dognanji na sodobnem kinematografskem zemljevidu, ki jih je na ustvarjalni ravni mogoče združiti pod skupnim imenovalcem novega realizma, je zapisano na platnicah knjige.
V prvem delu knjige so objavljeni prispevki, ki jih podpisujejo Jurij Meden, Gal Kirn, Maja Krajnc, Andrej Šprah, Szgin Boynik, Nebojša Pajkić in Greg DeCuir jr., v drugem pa Pavlovićevi teksti. V izboru so se odločili za prevode ključnih besedil iz zbornika filmskih razprav Peklenski film: Moč filma, Boj za film in Pogled nazaj.

Slovenska kinoteka

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme