Izobraževalni program: Slovenščina za nesloveniste

Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) organizira za učitelje in profesorje slovenskih šol spletni izobraževalni program Slovenščina za nesloveniste. Namenjen je vsem tistim učiteljem in profesorjem, ki sicer ne poučujejo predmeta slovenščina, a se dobro zavedajo pomena jezikovnega zgleda pri vseh predmetih in s tem vpliva na jezikovno zmožnost mladih.

Program je bil izbran na razpisu za akreditacijo izobraževalnih programov, namenjenih pedagoškemu kadru vrtcev in šol s slovenskim učnim jezikom. Postopek akreditacije je vodil Urad za šole s slovenskim učnim jezikom pri Deželnem šolskem uradu za FJK.

Na šestih srečanjih (po Zoomu), od 20. 10. do 2. 12. 2022, bodo udeleženci programa skupaj s šestimi predavatelji osvežili jezikovna pravila in si pogledali 30 najpogostejših slovničnih napak, skladenjsko, zvrstno in pravopisno ustreznost pisnih besedil, pa tudi načela prevajanja in pomen terminološke doslednosti strokovnega izrazja pri različnih šolskih predmetih. Preverili bodo, kako nam je pri jezikovni ustreznosti besedil lahko v pomoč informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) in skupaj pregledali e-gradiva posameznih predmetnih področij. Program bodo zaokrožili z delavnico o vlogi spomina pri uporabi jezika kot sredstva učenja.

Učitelji in profesorji, zaposleni za nedoločen čas, lahko za kritje kotizacije (150,00 €) koristijo dobroimetje na t. i. učiteljevi kartici (»Carta del Docente«); za učitelje in profesorje z zaposlitvijo za določen čas (»suplente«) je izobraževalni program brezplačen.

Program, ki obsega 20 ur (6 delavnic na daljavo po aplikaciji ZOOM), bodo oblikovale dr. Matejka Grgič,  dr. Maja Melinc Mlekuž (koordinatorka izobraževalnega programa), dr. Martina Ozbič, Lara Pižent, dr. Damjan Popič in Vito Poredoš.

Vse dodatne informacije in prijavnica so objavljene na spletni strani www.slori.org. Izpolnjene prijavnice naj zainteresirani učitelji in profesorji pošljejo na naslov info@slori.org do petka, 14. 10. 2022. Na istem e-naslovu in na telefonski št. +39 040 636663 dobijo tudi vsa pojasnila na morebitna vprašanja.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme