Izobraževalni program Slovenščina v vrtcu

Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) organizira za vzgojiteljice in vzgojitelje slovenskih vrtcev spletni izobraževalni program Slovenščina v vrtcu.

Program je bil izbran na razpisu za akreditacijo izobraževalnih programov, namenjenih pedagoškemu kadru vrtcev in šol s slovenskim učnim jezikom. Postopek akreditacije je vodil Urad za šole s slovenskim učnim jezikom pri Deželnem šolskem uradu za FJK.

Na sedmih petkovih srečanjih (po Zoomu), od 21. 1. do 4. 3. 2022, bodo udeleženci programa skupaj s petnajstimi predavateljicami obravnavali vlogo jezika pri profesionalnem razvoju vzgojiteljev, didaktične strategije pri razvijanju sporazumevalne zmožnosti v vrtcu, vaje fonološkega zavedanja, spomina in pozornosti ter prepoznavanje splošnih in specifičnih učnih težav (SUT); pogovorili se bodo o vlogi staršev in družbenega okolja pri jezikovnem razvoju dvojezičnega otroka v vrtcu ter med seboj delili različne primere dobre prakse za učenje slovenščine v vrtcu. Skupaj bodo pripravili tudi smernice za jezikovno vzgojo v predšolskem obdobju, od 1. do 3. in od 3. do 6. leta, ki se bodo povezovale z lani pripravljenim učnim načrtom za osnovno šolo.

Vzgojiteljice in vzgojitelji, zaposleni za nedoločen čas, lahko za kritje kotizacije (150,00 €) koristijo dobroimetje na t. i. učiteljevi kartici (»Carta del Docente«); za vzgojitelje z zaposlitvijo za določen čas (»suplente«) je izobraževalni program brezplačen.

Program, ki obsega 21 ur (7 delavnic na daljavo po aplikaciji ZOOM), bodo oblikovale dr. Barbara Baloh, dr. Eda Birsa, Sonja Bukavec, Sara Burolo, Ester Derganc, dr. Matejka Grgič, dr. Majda Kaučič Baša, Samanta Kobal, dr. Maja Melinc Mlekuž (koordinatorka izobraževalnega programa), dr. Maja Mezgec, dr. Martina Ozbič, Renata Padovan, Silva Perčič, dr. Susanna Pertot in Martina Šolc.

Vse dodatne informacije in prijavnica so objavljene na spletni strani www.slori.org. Izpolnjene prijavnice naj zainteresirani vzgojitelji pošljejo na naslov info@slori.org do srede, 19. 1. 2022. Na istem e-naslovu in na telefonski št. +39 040 636663 dobijo tudi vsa pojasnila na morebitna vprašanja.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme