Izdajatelj

Izdajatelj tednika Novi glas, otroške revije Pastirček in knjižnih izdaj Goriške Mohorjeve družbe je Zadruga Goriška Mohorjeva. Ustanovljena je bila leta 1993 z namenom, da usklajuje na organizacijskem, finančnem, poslovnem in fiskalnem področju delovanje že prej obstoječih dejavnosti, predvsem na založniškem in publicističnem področju. Zadruga izdaja tudi stenski koledar NAŠ KOLEDAR in upravlja občinski knjižnici v Števerjanu in Sovodnjah ob Soči.

SOC. COOP ZADRUGA GORIŠKA MOHORJEVA
Piazza Vittoria – Travnik 25
34170 Gorizia – Gorica (I)
Tel. +39 0481 533177
E-mail: zadruga.gm@gmail.com

 

Podatki o prispevkih, ki smo jih prejeli v letu 2019

Norma della misura                Legge Regionale 26/2007, articolo 18, comma 3

Titolo della misura                 Contributo per gli Enti primari che realizzano in modo stabile e continuativo iniziative editoriali di lingua slovena

Autorita’ concedente              Regione Friuli Venezia Giulia

Data concessione                   28.06.2019

Atto di concessione                Deliberazione della Giunta Regionale n. 1112 dd. 28.06.2019

Importo                                  268.203,00

Data erogazione                     12.08.2019

 

Norma della misura                D.Lgs 15 maggio 2017, n. 70

Titolo della misura                 Contributi diretti per le imprese editrici di giornali quotidiani e periodici

Autorita’ concedente              Presidenza del Consiglio dei Ministri

Data concessione                   10.06.2019 e 10.12.2019

Atto di concessione                Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Importo                                  196.743,68

Data erogazione                     Anticipo euro 9.430,00 il 19.06.2019 e saldo di euro 187.313,68 il 17.12.2019

 

Norma della misura                Gazzetta Ufficiale RS n. 43/06, 76/10

Gazzetta Ufficiale RS n. 139/06, 32/16 e 63/17

Titolo della misura                 Contributo per la conservazione e lo sviluppo dell’identita’ slovena fuori dai confini della Repubblica Slovena

Autorita’ concedente              Ufficio del Governo della Repubblica Slovenia per gli Sloveni d’oltre confine e nel mondo

Data concessione                   17.01.2019

Atto di concessione                Pogodba (Contratto) Z-I-38/19

Importo                                  186.480,00

Data erogazione                     euro 186.480,00 il 28.02.2019

Naročite svoj izvod tednika Novi glas

Naročite se na tiskano izdajo tednika Novi glas že danes!

Prireditve

Vremenska napoved

Copyright © 2017 - 2020 Noviglas, Vse pravice pridržane!