Informativni sestanek SSk proti uplinjevalniku

To je bil naslov informativnega večera, ki ga je četrtek, 6. decembra, priredila stranka Slovenska skupnost v dvorani kulturnega društva Skala v Gropadi. Srečanje je bilo predvsem informativnega značaja, saj so bile na voljo vse informacije, ki zadevajo vsebino načrta multinacionalke Gas natural, pa tudi točen kartografski izris predvidene trase novega elektrovoda podjetja Terna, ki naj bi povezoval Trebče z Žavljami ter tako dovajal energijo uplinjevalniku.

Problem je še kako hud, zlasti zaradi nelojalnosti dežele. Vedenje funkcionarja Giustija, ki je na seji deželne storitvene komisije samovoljno presojal negativna stališča pokrajine in tržaške občine v prid graditelju Gas natural, je postavilo v škripce samega predsednika deželne vlade Renza Tonda, ki bo po mnenju Gabrovca zopr njega uvedel disciplinski postopek.
“Funkcionar bo moral odgovarjati za zlorabo oblasti. Čudi pa me, da je o tako delikatni zadevi odločal z lahkim srcem. Znano je namreč, da so funkcionarji običajno zelo oprezni pri svojih odločitvah in si težko prevzamejo tako pomembne odgovornosti…”, je na srečanju izjavil pokrajinski tajnik SSk Peter Močnik. Slednji je kot odvetnik že stopil v akcijo kot pravni zastopnik Republike Slovenije in drugih osebkov, ki jih bo morebitna gradnja uplinjevalnika tako ali drugače prizadela. Močnik je zato pozval čim večje število lastnikov parcel, ki tvegajo razlastitev svojih zemljišč za speljavo podzemne trase elektrovoda, naj masovno vložijo skupinske tehnične ugovore zoper načrt. “Preveriti je potrebno ali je ta projekt sploh skladen z določili zaščitnega zakona in z togimi predpisi evropske zaščitne normative Natura 2.000.” Na večeru so Adriano Bevilacqua, vodja mešanega slovensko-italijanskega tehničnega omizja, ki že vrsto let negativno presoja načrt o uplinjevalniku, in izvoljeni predstavniki SSk, se pravi dolinska županja Fulvia Premolin, predsednik pokrajinskega sveta Maurizio Vidali, občinski svetnik Igor Švab in predsednik vzhodnokraškega rajonskega sveta Marko Milkovič soglašali s prepričanjem, da se za temi posli očitno skriva biznis prodaje ali celo preprodaje plina in elektrike, ki bo dobičke vlagal v žepe investitorjem, obenem bo oškodoval delovanje tržaškega in koprskega pristanišča. “Temeljni argument, ki ga imamo na naši strani je nepopolnost predstavljene dokumentacije, zediniti pa moramo predvsem politične moči – občinska uprava se jasno giblje v tej smeri -, da bomo ta načrt dokončno izbrisali: v Brindisiju, kjer so snovali podoben objekt, je pravšnja politika zmagala in zloglasen načrt je tako propadel”, je med drugim dejal Igor Švab.

IG 

‘Skupaj in odločno proti uplinjevalniku, za bodočnost mesta, pristanišča in naših vasi’

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme