Informativni dan o študiju slovenistike na Oddelku za humanistične študije Univerze v Trstu

V ponedeljek, 4. oktobra 2021, ob 11. uri bo v predavalnici Man 2 v IV. nadstropju sedeža Oddelka za humanistične študije Univerze v Trstu na Ul. Androna Campo Marzio 10 potekal ob prisotnosti docentov in študentov informativni dan o tamkajšnjem študiju slovenistike v akademskem letu 2021‒22.

Slovenščino je na Oddelku možno študirati kot prvi predmet v sklopu matične smeri Tujih jezikov in književnosti, študenti pa jo lahko vključijo kot izbirni predmet v svoj študijski program tudi v okviru drugih smeri. V samostojnem študijskem programu Slovenski jezik in književnost se v okviru matične smeri slušatelji seznanijo s pregledom zgodovine slovenske književnosti (od začetkov do danes), s fonetiko in fonologijo slovenskega jezika, z oblikoslovjem, skladnjo in pravopisnimi pravili, med nadaljnjim dveletnim podiplomskim študijem pa lahko poglobijo posamezne specifične tematike iz slovenske književnosti in sodobnega slovenskega jezikoslovja, prevajajo literarna in tehnična besedila ter se izpopolnjujejo v ustnem in pisnem izražanju. V sodelovanju z videmsko univerzo je nato možen tudi doktorski študij v okviru Doktorata književnih in jezikovnih ved.

Letos bo programska ponudba nadvse pestra: prof. Miran Košuta bo predaval zgodovino slovenske književnosti in slovenskega jezika, prof. Vesna Mikolič bo osvetlila odbrana poglavjatako iz književnosti kot iz jezika, mag. Rada Lečič pa bo imela lektorske vaje iz slovenskega jezika. Poleg tega se bosta omenjenim predavateljem pridružila na podiplomski stopnji še pogodbena docenta prof. Majda Kaučič Baša s sociolingvističnimi predavanji iz slovenskega jezika in prof. Jernej Šček, ki bo obravnaval humanistično misel v literarnem svetu Alojza Rebule.

Tako kot ponedeljkova predstavitev slovenistike, na katero so kajpak vabljeni vsi zainteresirani študenti in slušatelji, bodo letos tudi predavanja potekala v živo.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme