“Hud udarec slovenskim ustanovam, organizacijam in društvom”

Kot piše v tiskovnem sporočilu Sveta slovenskih organizacij z dne 10. avgusta, pomeni zavlačevanje z izplačilom finančnih prispevkov slovenski narodni skupnosti v Italiji “hud udarec slovenskim ustanovam, organizacijam in društvom, ki skrbijo za ohranjanje narodne identitete, jezika in kulture”. Vse to delo pomenljivo učinkuje na vso deželno stvarnost, ki svojo upravno avtonomijo utemeljuje prav s prisotnostjo narodnih in jezikovnih skupnosti.
“Svet slovenskih organizacij je v tem smislu prepričan, da so take zamude, ki se iz leta v leto ponavljajo, škodljive in krivične do vseh, še posebno pa do uslužbencev in njihovih družin. Poziv gre torej pristojnim deželnim javnim upraviteljem in političnim predstavnikom, da se zavzamejo za čim prejšnjo razrešitev sedanjega kritičnega stanja in zagotovijo slovenskim organizacijam mirno nadaljevanje dela.
Svet slovenskih organizacij, ob upoštevanju nastale situacije, ugotavlja, da je še enkrat dokazano vprašljivo zakonsko besedilo zaščitnega zakona 38/01, ki nima jasnih določil, kar se najbolj pozna pri financiranju slovenske narodne skupnosti. Upravičeno je torej, da pride čim prej do konkretnih predlogov za spremembe zaščitnega zakona, ki bi v njegovo besedilo vnesle točne kriterije, zneske in roke, tako da bi se enkrat za vselej sistemsko uredila finančno plat, na kateri sloni delo slovenske civilne družbe.
Omenjene točke so bile predmet daljšega pogovora, ki ga je deželni predsednik SSO Drago Štoka imel tudi s poslancem v italijanskem parlamentu in deželnim koordinatorjem Ljudstva svobode Isidorom Gottardom. Poslanec Gottardo je omenjeno kritično situacijo glede financiranja slovenske organiziranosti vzel na znanje in Štoki obljubil takojšnje posredovanje tako na deželni kot na državni ravni”.
Predsednik Drago Štoka se je zavzel, da bo v kratkem posredoval tudi pri drugih upravnih in političnih predstavnikih, da se zadeva glede državnih finančnih prispevkov čim prej pozitivno reši.

Predsednik SSO Drago Štoka posegel za rešitev zamude pri izplačilu finančnih prispevkov

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme