Hišna imena Vipavske

Na Vipavskem je nastal projekt Hišna imena Vipavske. Gre za popis domačih imen (v latinščini Nomen vulgaris), ki so del izumirajoče dediščine. Hišna imena označujejo domačije in pripadajoče posesti ter predvsem ljudi, ki na teh domačijah živijo. Ta domača imena so nastala iz potrebe po lažjem ločevanju domačinov med seboj in so se na domačijah obdržala kljub menjavi lastnikov in njihovih priimkov. Danes z opuščanjem kmetij in zamiranjem kmečkega načina življenja v vaseh hišna imena izginjajo iz vsakdanjega govora, mnoga imena poznajo le še starejši. Hišna imena so v vipavskih vaseh večinoma del strnjenih naselij in gas, ki so že v veliki meri uvrščene na seznam kulturne dediščine.
Domača imena so bila pomembna zlasti v časih, ko še ni bilo zemljiških knjig. Hišne številke so nastale šele leta 1770. Ime pa se je držalo hiše in posestva, čeprav so se lastniki menjavali. Hišna imena pospešeno izginjajo in v nekaj letih bo vse vedenje o tem povsem izginilo. Žal pa hišna imena niso sistematično popisana in jih v nekaterih farah ni. Velik problem je tudi številčenje, saj je bilo preštevilčenj v posameznih toliko, da je težko odkrivati, za katero hišo gre.
Želja je, da bi hišna imena objavili tudi v brošurici za vsako vas posebej in jih v soglasju z lastniki zapisali na glineni ploščici za hišno pročelje. Tovrstne projekte, ki se končujejo s postavitvijo tablic na hišah, najdemo v mnogih krajih, posebej v tujini. V Sloveniji je izreden uspeh doživel popis hišnih imen na Gorenjskem, kar so ljudje navdušeno sprejeli.
Hišna imena so nastala različno. Velikokrat je to priimek, ki je izginil. Poglejmo še dva primera. Nadi Kravos so tako rekli Nada Skalonova. Hišno ime pa je nastalo zaradi kolon, velbov, ki jih je imela hiša nekoč. Poldkovi pa so dobili hišno ime pred prvo svetovno vojno, ker je tam živela babica Leopolda Cigoj, rojena Košuta. Stane Moškon nam je pojasnil: “Še danes se je spominjajo starejši vaščani v okoliških vaseh, kjer je pomagala porodnicam ne samo pri porodu, ampak je zanje skrbela še teden ali dva”.
Internetna objava hišnih imen na portalu vipavska. info je doživela ugoden odziv, saj so se prebivalci popisanih vasi takoj odzvali in sporočili pripombe. Za zdaj so objavljeni popisi hišnih imen štirih naselij: Skrilje, Kamnje, Potoče in Gojače. Popisi vsebujejo številko hiše, domače (…)

Celoten zapis v tiskani izdaji

Tino Mamić

Nova zamisel za ovrednotenje krajevne dediščine

Preberi tudi

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme