Gradnja plinskih postaj ogroža kraške vinograde

Piše: APE

Kraški vinogradniki se morajo stalno boriti!

V četrtek, 24. februarja 2022, so se predstavniki Agrarne skupnosti jusov srenj v tržaški pokrajini in predstavniki združenja zasebnih kraških lastnikov zbrali na tiskovni konferenci na zemljišču Ruje v Praprotu. Predstavili so priziv, ki so ga namenili predsedniku italijanske republike 29. novembra 2021 zaradi nespoštovanja zakonov pri gradnji plinovoda na kraškem ozemlju.

Družba Snam, ki upravlja že obstoječi plinovod na kraškem ozemlju in poseduje že manjše gradnje oz. zaporne postaje na določenih zemljiščih, mora te razširiti in zvečati. Gre za določene ventile, ki bi nadzorovali delovanje plinovoda. Te gradnje naj bi postavili vmes vinogradov v Praprotu ter na ostala zemljišča v Medjevasi, na Opčinah in v Ricmanjih. “Dežela nas ni o tem nič obvestila in niti povabila na razne konference,” je povedal predsednik Državne konzulte skupne lastnine Karlo Grgič. Večkrat so prosili za dodatne informacije in podatke o celotnem projektu, da bi lahko bolje razumeli, kje bodo vse te naprave postavljene. Do danes pa ni bilo nobenega odziva. Zato so se naposled odločili, da bodo sami ukrepali in naredili priziv zaradi nespoštovanja zakonov. S prizivom zahtevajo, da bi bil celoten projekt ničen, saj ne upošteva zaščitnega zakona 38 iz leta 2001 ter niti državnega zakona 168 iz leta 2017, ki priznava srenjsko oz. jusarsko lastnino. Vinogradi in kraško ozemlje predstavljajo enkratno bogastvo, ki ga je treba še naprej ščititi in se boriti zanj, so dodali prisotni jusarji. Predsednik Agrarne skupnosti Izidor Sancin je poudaril, da je na kraškem ozemlju delovanje zelo težko zaradi raznih vinkulacij. Potrebna sta predhodni pogovor in pravočasno obveščanje. Vsakič, ko gre za podobne postopke, smo primorani se upirati in braniti svojo lastnino, je še dodal predsednik.

Vinogradnika Benjamin Zidarich in Edi Kante sta pred več kot dvajsetimi dnevi prejela pismo, v katerem sta bila obveščena, da bo 24. februarja in 3. marca prišlo do prevzema posesti. Ko so na četrtkovem srečanju ob 14.30 predstavniki družbe Snam in dežele skušali vstopiti v vinograd Benjamina Zidaricha, je sin Jakob skupaj z Edijem Kantejem in vsemi  vinogradniki zahteval tolmača, ki bi celotno proceduro vodil v slovenskem jeziku, in seveda tudi slovenske priče. Druga stran s tem ni razpolagala, tako da se je četrtkovo srečanje končalo brez nobenega sklepa. Jusarji in vinogradniki so pripravljeni sprejeti dela, seveda pod določenimi pogoji, med katerimi je gotovo ta, da bi gradnja ne ogrožala vinogradov in kraškega bogastva.

Leta 2022 bo devinsko nabrežinska občina predstavljala Mesto vina 2022. Gradnja plinskih naprav na kraških vinogradih ne bo botrovala naravnemu kraškemu bogastvu, so na koncu dejali jusarji.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme