Gradbišče na Prvomajski ulici

V torek, 28. aprila, so se na Prvomajski ulici, glavni prometni cesti, ki gre skozi vas Sovodnje ob Soči, pričela dela za ureditev grezničnega omrežja. V teh izrednih razmerah je za tako pomembno javno delo primeren čas, saj je zaradi nevarnosti širjenja novega koronavirusa covid-19 naše premikanje omejeno in življenje v občini in promet skoznjo manj živahen.

S to splošno predpostavko se začenja svetniško vprašanje, ki so ga svetniki liste Korenine in bodočnost (Julijan Čavdek, Kristian Tommasi, Martina Šolc, Tatjana Devetak) namenili sovodenjskemu županu Luci Pisku in odbornici za javna dela Alenki Florenin. 

V interpelaciji svetniki sprašujejo, “ali je občinska uprava pozvala podjetje, ki bo izvajalo gradbena dela, da čim bolj pohiti in skrajša časovno obdobje, v katerem naj bi bilo greznično omrežje na Prvomajski ulici dokončano, saj bi bilo primerno, da bi se gradbeni posegi končali, preden bodo ukinjeni vsi varnostni ukrepi in pred začetkom šolskega pouka”. Ne nazadnje se občinski svetniki sprašujejo, ali je bilo podjetje obveščeno, da je treba vse cestne oznake postaviti tudi v slovenskem jeziku, glede na to, da je občina Sovodnje ob Soči vključena v območje izvajanja zaščitnega zakona 38/2001. Nekaj dvojezičnih tabel je sicer postavljenih, priporočljivo pa bi bilo, da bi jih bilo več v stranskih ulicah, kot je npr. ulica Potok.

 

Svetniško vprašanje liste Korenine in bodočnost

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme