Goriška

Glasba in otroci s posebnimi potrebami

Glasba in otroci s posebnimi potrebami

SCGV Emil Komel, Gorica - Izobraževalni tečaj za vzgojitelje in učitelje bo vodila dr. Martina Ozbič

Na SCGV Emil Komel bo v marcu in aprilu potekal izobraževalni tečaj Glasba in otroci s posebnimi potrebami; namenjen je vzgojiteljem jasli in vrtcev, učiteljem osnovnih šol in profesorjem srednjih ter višjih šol. Tečaj bo vodila dr. Martina Ozbič, logopedinja-surdopedagoginja in izvedenka na področju specialne rehabilitacijske pedagogike, z glasbeno izobrazbo.
Srečanja, ki bodo v obliki predavanj in delavnic, bodo obsegala predvidoma skupno 20 pedagoških ur in bodo potekala na sedežu šole Komel v Gorici ob sobotah, od 9. do 13. ure, in sicer 9. in 23. marca ter 6. in 13. aprila 2019.
Projekt je razdeljen na več sklopov, v katerih bo predavateljica obravnavala tematiko specifičnih učnih težav oziroma pomanjkljivosti na posameznih področjih učenja. Pojasnila bo, kako lahko glasba vpliva na otroško dobro počutje in njegovo psiho, kako pripomore k šolski in življenjski uspešnosti s pravilnim spoznavanjem otroških sposobnosti, zmožnosti in spretnosti. Udeleženci tečaja bodo tako sposobni spoznavati otroke s posebnimi potrebami, razumevati ključne težave in šibke ter močne točke otrok. Spoznali bodo motoričen in psihomotoričen razvoj v povezanosti z glasbenim udejstvovanjem, delovanje fonatornega aparata in uporabo značilnosti pri glasbeno-pevskem udejstvovanju, tehniko dihanja itd. To je sicer samo majhen del sposobnosti, ki jih bodo tečajniki pridobili. Podrobnejše informacije so na razpolago na tajništvu šole.
Izobraževalni tečaj, ki ga prireja SCGV Emil Komel, akreditira italijansko ministrstvo za šolstvo, univerzo in raziskovanje na področju usposabljanja in razvoja strokovnih kompetenc šolnikov na šolah s slovenskim učnim jezikom in z dvojezičnim slovensko-italijanskim poukom.

20.02.2019

Komentarji

Naročite svoj izvod tednika Novi glas

Naročite se na tiskano izdajo tednika Novi glas že danes!

Prireditve

Vremenska napoved

Copyright © 2017 - 2020 Noviglas, Vse pravice pridržane!