Februarja začetek največjega čezmejnega gradbišča doslej

Piše: Kat

Župana prebivalce prosita za razumevanje

Za Evropsko prestolnico kulture 2025 so potrebne investicije ne le v kulturne in gospodarske projekte, ampak tudi v prenovo objektov, zgradb in cest. Prav zato bo v februarju začetek največjega čezmejnega gradbišča doslej. Naročniki del bodo začeli s prenovo Trga Evrope in dela ulic Foscolo, Caprin in Luzzatto, ki se v Gorici navezujejo na trg (t. i. Fabianijev trizob), nadgradnjo novogoriške železniške postaje in prenovo objektov Super osmice in EPICentra. Za projekt prenove trga bo poskrbel EZTS GO, za nadgradnjo železniške postaje Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), za prenovo Super osmice ter EPICentra pa novogoriška mestna občina.

Na srečanju s časnikarji, ki je bilo v sredo, 17. januarja, v stavbi Mestne občine Nova Gorica, so novogoriški župan Samo Turel, njegov goriški kolega Rodolfo Ziberna, namestnik direktorice EZTS GO Tomaž Konrad in Jernej Kogoj, vodja Službe za investicije Mestne občine Nova Gorica, razložili na kakšen način bo promet na območju čezmejnega gradbišča obremenjen. Prebivalci obeh mest se bodo morali prilagoditi na spremembe prometnega režima, premaknjene avtobusne postaje, zapore cest in prehod tovornjakov. Samo Turel je tako prebivalce kot obiskovalce tega območja prosil za strpnost, potrpežljivost in razumevanje.

Da bi bila gradbišča kar najbolje povezana, se predstavniki vseh naročnikov že sestajajo na tedenski koordinaciji. Trenutno potekajo pripravljalna dela in analize zemljišča, to se pravi, da strokovnjaki pregledujejo, ali so v zemlji še neeksplodirana bojna sredstva ali arheološki ostanki. Kar se tiče fizičnih del, bodo naročniki najprej začeli z obnovo železniške postaje, ki med drugim predvideva ureditev podhoda in poslopja. Projekt bo 1. februarja podrobneje predstavila ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek, ki bo z obiskom v Novi Gorici tudi slovesno obeležila začetek del. Le-ta se bodo predvidoma zaključila januarja prihodnje leto. Turel je zagotovil, da obnova stavb Super osmice in EPICentra ne bo v večjem obsegu obremenjevala prometa. Novogoriška mestna občina je že izvedla določena pripravljalna dela na komunalni infrastrukturi. Vodja Službe za investicije novogoriške mestne občine Jernej Kogoj je pojasnil, da so na tem območju postavili novo fekalno kanalizacijo in obnovili celotno vodovodno omrežje vključno s hišnimi priključki. Predvideli so že nove lokacije hišnih priključkov za Super osmico in EPICenter, bodoče vodnjake na Trgu Evrope in podhod pod novogoriško železniško postajo. Zgradili so tudi hidrantno omrežje za protipožarno varnost.

Mag. Tomaž Konrad je povedal, da se bodo fizična dela za prenovo trga in dela ulic, ki se navezujejo nanj, začela v prvem oziroma drugem tednu februarja. V ta namen bodo ogradili večji del Trga Evrope in treh ulic na italijanski strani. Stanovalcem bo vseskozi zagotovljen dostop do lastnih hiš, v mejah možnega tudi z avtomobili, ko bodo obnavljali cestišče, pa bodo imeli na razpolago parkirišče v Ulici Catterini. Zadnji del ulic t. i. Fabianijevega trizoba bo po zaključku del postal območje omejenega prometa. Pešcem bo celotno obdobje gradbenih del omogočen dostop do vseh vhodov v objekt železniške postaje. V prvem polletju bo zagotovljen tudi prehod čez trg in nadalje po Kolodvorski cesti, večji del poteka gradnje pa bo promet tekel izmenično enosmerno. Režim bodo spremenili v zaključni fazi prenove – možne bodo začasne delne zapore. Dela na Trgu Evrope naj bi zaključili do novembra 2024. Rodolfo Ziberna je izrazil navdušenje nad skupnim projektom: “Brezmejnost je izziv. Gre za prvo čezmejno gradbiščno akcijo in dejansko sta obe mesti tudi zahvaljujoč EZTS-ju pionirja na tem področju za celotno Evropo. Tukaj se piše zgodovina, ki jo bodo brali še desetletja za nami.”

Preberi tudi

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme