Aktualno

EDUKA2: Priročnik za čezmejne študente

EDUKA2: Priročnik za čezmejne študente

Nedavno se je zaključil projekt Projekt EDUKA2 – Čezmejno upravljanje izobraževanja, ki ga financira Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.ita-slo.eu). Projekt je vodil Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI).

V sklopu tretjega delovnega sklopa, v podrazdelku Podpora študentom in diplomantom pri postopkih priznavanja izobrazbe in poklicnih kvalifikacij, zlasti za področje vzgoje in izobraževanja, je izšel Priročnik za čezmejne študente. Priročnik je namenjen predvsem današnjim generacijam študentov in diplomantov, ki razmišljajo in se odločajo za študij čez mejo. Publikacija, ki jo je založil SLORI, je na voljo na dvojezični spletni strani projekta EDUKA2 http://www.eduka2.eu/slv/priznavanje-nazivov/ tako v slovenščini kot v italijanščini.

Priročnik je rezultat številnih aktivnosti, ki so skupaj vodile k temeljiti preučitvi problemskega področja in k seznanitvi z ovirami, ki nastajajo na njem, ter so zaživele z organizacijo vodenega usposabljanja, čemur je sledilo še usmerjeno svetovanje za zainteresirane deležnike. Namen priročnika je nuditi  jasne odgovore in praktične usmeritve za ciljne uporabnike v konkretni situaciji med postopki priznavanja izobraževanja in poklicnih kvalifikacij v čezmejnem prostoru. Prvi del priročnika je namenjen priznavanju izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na visokošolski stopnji v drugi državi. Drugi del priročnika pa je namenjen priznavanju poklicnih kvalifikacij. Posebna pozornost je namenjena primerom priznavanja poklicnih kvalifikacij s področja vzgoje in izobraževanja v Sloveniji in v Italiji. Priročnik dopolnjuje še seznam koristnih virov in spletnih povezav.

Priročnik zapolnjuje informativno vrzel s katero se soočajo študentki, ki razmišljajo ali se odločajo za študij v drugi, sosednji državi. Tudi novopečeni diplomanti oz. študenti ob koncu študija dobijo v njem koristne informacije o priznavanju poklicnih kvalifikacij, predvsem s področja vzgoje in izobraževanja. Poklic s področja vzgoje in izobraževanja so namreč tako v Italiji kot v Sloveniji regulirani poklici, kar pomeni, da mora posameznik, ki je poklicno kvalifikacijo dobil v drugi državi, skozi postopek priznavanja. 

Avtorica priročnika je dr. Maja Mezgec (SLORI), v čezmejni delovni skupini pa sta sodelovali še dr. Nina Krmac in Martina Kovačič-Kuzmić iz Pedagoške Fakultete Univerze na Primorskem.

Projekt EDUKA2 – Čezmejno upravljanje izobraževanja financira Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.ita-slo.eu). Projekt EDUKA2 rešuje skupni izziv programskega območja, in sicer šibke zmogljivosti čezmejnega sodelovanja na področju izobraževanja. Splošni cilj projekta je krepiti te zmogljivosti sodelovanja in privesti do pričakovanih sprememb obstoječega stanja z razvijanjem orodij za usklajeno upravljanje ter z izdelavo enotnih didaktičnih in izobraževalnih modelov. Predvidene dejavnosti šolam in univerzam programskega območja še posebno koristijo s tremi neposrednimi učinki. Prvi zadeva izdelavo enotnega strateškega dokumenta o skupnih didaktičnih modelih s smernicami, enotnimi metodami in skupnimi vsebinami o temah, ki zadevajo varstvo kulturnih, jezikovnih, okoljskih in naravnih virov – tega je pripravila mreža za čezmejno sodelovanje, sestavljena iz šol, univerz, raziskovalnih centrov in ustanov narodnih in jezikovnih manjšin. Drugi učinek predvideva skupno usposabljanje učiteljev, ki  zagotavlja  prenos zgoraj omenjenih skupnih didaktičnih modelov v šolsko in visokošolsko okolje. Tretji učinek zadeva izdelavo enotnega strateškega dokumenta za izvajanje podpore čezmejnim študentom in diplomantom na področju vzgoje in izobraževanja. V ta namen so bila pripravljena podporna gradiva in izvedena izobraževanja za strokovne službe na univerzah. Načrtovani pristop mrežnega sodelovanja med učitelji različnih šol in univerz ter raziskovalci je temeljni pogoj za utrditev čezmejnega sodelovanja, saj zagotavlja sintezo najnovejših teoretskih znanj in neposrednih »terenskih« izkušenj v obeh državah. Novost in izvirna rešitev projekta je  tudi to, da širi rabo tehnologij na področju vzgoje in izobraževanja s pomočjo spletnih didaktičnih gradiv in programov izobraževanja na daljavo (e-learninga).

Predvidene dejavnosti so potekale v pokrajinah Trst, Gorica, Videm in Benetke v Italiji ter v Obalno-kraški, Osrednjeslovenski in Goriški statistični regiji v Sloveniji.

Projekt se je začel 1. septembra 2017 in se je iztekel 30. aprila 2019.

Vodilni partner projekta je Slovenski raziskovalni inštitut – SLORI iz Trsta, ostali projektni partnerji so:

  • INV – Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana;
  • Societât Filologjiche Furlane – Società filologica Friulana (Furlansko filološko društvo) »Graziadio Isaia Ascoli« – Videm;
  • Univerza v Novi Gorici;
  • Università (Univerza) Cà Foscari, Benetke;
  • Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Koper/Capodistria.

Pridruženi partnerji projekta so:

  • Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia – Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (Deželni šolski urad dežele Furlanije – Julijske krajine ― Ministrstvo za izobraževanje, visoko šolstvo in znanost Republike Italije);
  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije;
  • Area istruzione, formazione e ricerca della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Sektor za šolstvo, izobraževanje in znanost Dežele Furlanije – Julijske krajine).
08.08.2019

Komentarji

Naročite svoj izvod tednika Novi glas

Naročite se na tiskano izdajo tednika Novi glas že danes!

Prireditve

Vremenska napoved

Copyright © 2017 - 2019 Noviglas, Vse pravice pridržane!