Dvojezično najstništvo

Publikacija z nasveti za starše in najstnike v dvojezičnem okolju je dostopna tudi na spletu

Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) je lani jeseni predstavil aplikativni projekt, s katerim želi prispevati k razvoju večjezične sporazumevalne zmožnosti med slovensko govorečimi najstniki in najstnicami v Italiji. Projekt, ki ga je sofinancirala Služba za slovenski jezik Ministrstva za kulturo RS, je predvideval vrsto dejavnosti, s katerimi sta avtorici promovirali rabo slovenskega jezika ter spodbujali bralno pismenost in uporabo digitalnih jezikovnih virov.

Raziskave so namreč pokazale, da sporazumevalna zmožnost govorcev in govork slovenskega jezika v Italiji na splošno upada. Do največjega preloma prihaja ob prehodu med t. i. prvo- in drugostopenjsko srednjo šolo (tj. med italijansko nižjo in višjo srednjo šolo), ko beležimo tudi znaten osip iz izobraževalnega sistema v slovenskem jeziku, ter nato po končanem sekundarnem izobraževanju (torej po maturi). Projekt nagovarja prvo skupino mlajših govork in govorcev, t. i. zgodnje najstnice in najstnike, stare od 10 do 13 let. Ključni dejavnik za zagotavljanje nadaljnje rabe slovenskega jezika je doseganje visoke sporazumevalne zmožnosti, ta pa danes vključuje v večji meri tudi besedilne spretnosti in bralno pismenost v spletnem, virtualnem in digitalnem okolju. Zato je pri tej starostni skupini ključna uporaba jezikovnih in drugih spletnih portalov, ki omogočajo izpostavljenost avtentični rabi slovenskega jezika v vseh sporazumevalnih okoliščinah.

Glavno aktivnost projekta predstavlja spletna in tiskana izdaja dvojezičnega priročnika, v katerem so zbrani nasveti staršem, učiteljem in vzgojiteljem, animatorjem, svetovalnim službam ter najstnikom in najstnicam. Avtorsko delo sta prispevali jezikoslovka in prevajalka dr. Matejka Grgič ter psihologinja in psihoterapevtka dr. Susanna Pertot. Na spletni strani https://www.smejse.it/najstniki/ je objavljen tudi krajši letak z nasveti za najstnice in najstnike.

Jeseni so se zvrstile predstavitve in delavnice, publikacijo pa smo razdelili po vseh šolah in nekaterih drugih ustanovah (dijaških domovih, društvih, knjižnicah, knjigarnah itd.). Če svojega izvoda niste prejeli ali so izvodi na vaši šoli oz. ustanovi že pošli, nam lahko pišete na naslov info@slori.org.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme