Tržaška

Druga deželna konferenca o zaščiti Slovencev

Druga deželna konferenca o zaščiti Slovencev

Piše Marko Manin / Predstavitev zbornika

V ponedeljek, 9. aprila 2018, je na sedežu deželnega sveta v Trstu potekala uradna predstavitev zbornika Druge deželne konference o zaščiti slovenske jezikovne manjšine, ki je bila novembra lani.
Na predstavitvi so sodelovali predsednik deželnega sveta Furlanije Julijske krajine Franco Iacop, podpredsednik Igor Gabrovec, ki je tudi predsedoval konferenci, in predstavniki Slori-ja, kateremu je bila zaupana vsebinska priprava same konference in zbornika.
Srečanje je uvedel predsednik Iacop, ki je izrazil zadovoljstvo z delom, ki so ga opravili sodelujoči člani konference. Iacop je prepričan, da bodo ti dokumenti zelo koristni tudi za novo deželno vlado pri sprejemanju smernic za prihodnje vladne ukrepe.
Sledil je poseg podpredsednika Igorja Gabrovca, ki se je najprej zahvalil za zaupanje, ki ga je bil deležen pri pripravah konference in zbornika. Gabrovec se je iskreno zahvalil Slori-ju, ki je bil strokovni in znanstveni partner, delovni skupini, ki so jo sestavljali funkcionarji deželnega sveta, Kseniji Dobrila, predsednici paritetnega odbora, predsednikoma krovnih organizacij, Bandlju in Pavšiču, Stefanu Ukmarju ter še drugim, ki so sodelovali pri tem. Podpredsednik deželnega sveta Gabrovec je povedal, da “je konferenca potekala v zelo pozitivnem in naklonjenem vzdušju, na njej je bilo soudeleženih veliko več ljudi, kot jih je sodelovalo na dvodnevni novembrski konferenci, in mislim, da je pomembno, da je vse gradivo o konferenci že zdaj dosegljivo na spletu in v tiskani obliki”.
Igor Gabrovec je dodal, da je razmnoževanje te zajetne publikacije, ki je izšla v samozaložbi deželne tiskarne, neomejeno in za vse na razpolago v slovenskem in italijanskem jeziku.
V duhu prijateljstva, zgodovine in sožitja med tu bivajočimi narodi je uvod publikacije tiskan v vseh štirih deželnih jezikih – italijanščini, slovenščini, furlanščini in nemščini. (…)
Cel zapis v tiskani izdaji

12.04.2018

Komentarji

Naročite svoj izvod tednika Novi glas

Naročite se na tiskano izdajo tednika Novi glas že danes!

Prireditve

Vremenska napoved

Copyright © 2017 - 2019 Noviglas, Vse pravice pridržane!