Draga še naprej ponuja svoje izzivalne teme

… analizirali preteklost, razvijali nove ideje, razgrinjali načrte, predlagali rešitve za najrazličnejše probleme, ki nastajajo v slovenskem prostoru. Nismo zanemarili občečloveških humanističnih tem, načelnih vprašanj sožitja, dialoga, sodobnega krščanstva, duhovnosti. Želeli in pričakovali smo, da z našimi temami na Dragi spodbudimo proces skupnega razmišljanja, ki bi vodil v dozorevanje našega samozavedanja in samozavesti v iskanju demokracije in svobode. Prispevali smo, kar je bilo iz našega zamejstva možno, in dočakali 25. Drago, ki je lahko pozdravila demokratično in samostojno Slovenijo. Zgodilo se je, kar smo si dotlej lahko le sanjali. Začeli smo se tudi spraševati, ali ni morda Draga svoje poslanstvo opravila in da je zdaj čas, da se v že normalni družbeni ureditvi naše spodbujanje preseli v drugačne kroge, na bolj izrazito poudarjeno politično, medstrankarsko raven. Pa se to ni zgodilo. Danes v domovini skoraj ni političnega dialoga, narod je idejno bolj sprt kot pred demokratizacijo, sprava je postala nedosegljiv, za mnoge tudi nepotreben in nezaželjen mit, tako kot mnoge vrednote, povezane s slovenstvom. Zato tržaški septembrski dnevi še naprej ponujajo svoje izzivalne teme, ki zadevajo identiteto, perečo manjšinsko problematiko, krizo slovenskega krščanstva ter bistvo družbenega sožitja, ki se izraža skozi človekove pravice.
Toda september pomeni tudi obletnico priključitve Primorske. Slovenija bo upravičeno proslavila uresničitev Pariške mirovne pogodbe, ne bi pa smela pozabiti, da je bila v Parizu le delno popravljena krivica, storjena po prvi svetovni vojni, ko se je grabežljivi Rim globoko zaril v slovensko narodovo telo. Mirovna pogodba je leta 1947 krivico delno popravila, a pustila v milost in nemilost tuji državi obsežne predele slovenske zemlje in slovenskega življa. Slovenska diplomacija, ki je že bila prisotna na mirovnih pogajanjih v Parizu, ni imela moči, da bi brezpogojno zaščitila manjšino. To se je ponovilo tudi še z Londonskim sporazumom in kasneje z Osimskim, ko je naivno izročila manjšino dobri volji Rima in njegovim počasnim mlinom. Več kot četrt stoletja smo čakali na zakon in še zdaj čakamo na njegovo polno izvajanje. Naj bo to poduk za ravnanje slovenske diplomacije z južno sosedo.

Draga je nastala z namenom ustvariti prostor, na katerem bodo ljudje iz domovine, zamejstva in zdomstva prosto razmišljali, ...

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme