Deskle / Predstavitev zbornika

10.11.2021

V sredo, 10. novembra 2021, bo ob 18. uri v Kulturnem domu v Desklah predstavitev zbornika ob 20. obletnici Revije pevskih zborov Goriške. Zbornik je nastajal v času, ko ni bilo dogodkov. Zadnja revija je bila namreč januarja 2020. V uvodnem delu zbornika so zapisi koordinatorke JSKD Nova Gorica Sabine Volk Simčič, nekdanje vodje pisarne JSKD Maje Jerman Bratec, kanalske županje Tine Gerbec, ravnateljice OŠ Deskle mag. Ane Košuta Skok, Kulturnega društva “Svoboda” Deskle in Mirana Rustje, zborovodje in predsednika ZKD Nova Gorica. Strokovna članka sta prispevala muzikologinja Metka Sulič in večkratni strokovni spremljevalec revij Ambrož Čopi. Sledijo kratki opisi vseh sodelujočih zborov, seznami zborovodkinj in zborovodij, strokovnih spremljevalk in spremljevalcev ter nekaj statistike, upoštevani sta tudi dve publikaciji, ki sta izšli ob 10. in 15. obletnici, na koncu pa so udeležbe zborov in koncertni listi. Na predstavitvi bodo sodelovali skoraj vsi pisci uvodnih besed, moderirala bo muzikologinja Metka Sulič. Mešani pevski zbor Jože Srebrnič Deskle z zborovodkinjo Mirko Mahnič pa bo dogodek spremljal s petjem.