Dobrodolena organizacija Karitas v Sloveniji praznuje 30 let

Pri slovenski Karitas so zapisali, bo letošnje leto tudi zanje delavno. Predsednik Slovenske Karitas msgr. Alojzij Cvikl je ob preizkušnji z epidemijo koronavirusa pohvalil organizacijo, ki je hitro odgovorila na nastale težave in se povezala z drugimi dobrodelnimi in človekoljubnimi organizacijami. Zaradi kriznih razmer bodo praznovanja prestavili na kasnejši čas in se osredotočili na pomoč ljudem v stiski.

Ob 30. obletnici se v slovenski Karitas spominjajo časov po drugi svetovni vojni, ko je bila organizirana karitativna dejavnost v cerkvah s strani države prepovedana. Dobrodelna dejavnost ni nikoli zamrla in se je ob demokratizaciji Slovenije uradno organizirala.

Slovensko Karitas je pred 30 leti ustanovila tedanja Slovenska pokrajinska škofovska konferenca, danes Slovenska škofovska konferenca, in sicer na pobudo tedanjega nadškofa Alojzija Šuštarja. Med vojno, ki je bila v republikah nekdanje Jugoslavije v začetku devetdesetih let, so v Slovenijo prihajali begunci. Karitas so se prav zaradi pomoči beguncem množično razširile po župnijah. Danes s 464 župnijskimi Karitas dosežejo skoraj vsak kraj v Sloveniji.

Karitas je v Sloveniji prepoznavna predvsem po prostovoljstvu. Lani je v organizaciji delovalo več kot 11.500 prostovoljcev, skupaj pa so opravili 677.316 ur prostovoljnega dela. Ti številni prostovoljci izvajajo tako materialne kot nematerialne oblike pomoči. Med drugim ljudem v stiski posredujejo hrano, izvajajo obiske starejših, delavnice, tabore in učno pomoč za otroke.

Tako so v zadnjih v zadnjih petnajstih letih razdelili več kot 41 milijonov kilogramov hrane. Skupna vrednost programov pomoči v hrani, higienskih pripomočkih, kurjavi, plačilu položnic in ob naravnih nesrečah pa je v enakem obdobju dosegla 80 milijonov evrov. Pri tem so jim je v veliko pomoč posamezniki, ki darujejo večino sredstev, ki jih Karitas prejme za materialno pomoč. Samo lani so z materialno pomočjo pomagala več kot 98 tisoč družinskim članom, posameznikom in starejšim.

Poleg tega prostovoljci v župnijskih Karitas vsako leto z družabnimi dogodki razveselijo in obiščejo približno 54 tisoč starejših. V različne delavnice, dogodke in tabore pa je bilo leta 2019 vključenih več kot 29 tisoč otrok.

Med oblike pomoči, ki jih izvaja slovenska Karitas, spadajo tudi strokovni programi, namenjeni odvisnikom v terapevtskih skupnostih in ženskam v stiski v materinskih domovih. Poleg tega organizirajo različne programe za pomoč brezdomcem, migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi.

Karitas pri tem sodeluje v mreži tudi z drugimi nevladnimi in vladnimi ustanovami. V zadnjih petnajstih letih je skupna vrednost socialno-varstvenih programov Karitas presegla 22 milijonov evrov. Te večinsko financira ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Slovenska Karitas pa se s pomočjo usmerja tudi v tujino. V zadnjih štirinajstih letih je podprla razvojno-humanitarne projekte v Afriki. In sicer na področju zdravstva, šolstva, oskrbe z vodo in hrano ter omogočanja dela. Vrednost projektov razvojne in humanitarne pomoči v Afriki, Aziji in na Balkanu, ki jih sofinancira tudi zunanje ministrstvo, je v zadnjih 15 letih presegla osem milijonov evrov.

V našem prostoru slovensko Karitas najbolj poznamo po imenitni likovni koloniji Umetniki za Karitas, ki jo je ustanovila koprska Karitas, le-to vodi ravnateljica koprske Karitas Jožica Ličen, s katero že dolga leta plodno sodelujemo, razstava Umetniki za Karitas pa je stalna gostja tako v Gorici v galeriji Ars nad Katoliško knjigarno v Gorici kot v Trstu v Društvu slovenskih izobražencev.

Slovenska Karitas 1. maja obeležuje 30. obletnico začetka organiziranega delovanja v Sloveniji. Ob tej priložnosti so si nadeli novo geslo, in sicer Karitas, glas revnih v družbi! Poleg tega, da izvajajo različne oblike pomoči, so namreč tudi zagovorniki revnih, ki v družbi velikokrat nimajo glasu.

Preberi tudi

Očetova hiša

Kristjani in družba

Očetova hiša

08.05.2020
Navodila slovenskih škofov v slovenskih cerkvah

Kristjani in družba

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme