“Dileme bioetike v sodobnem svetu”

Od jeseni 2010 do pomladi 2013 je bila v okviru pobude, znane kot Etika in prihodnost, izpeljana cela vrsta srečanj, namenjenih mladim Slovencem, ki se prepoznavajo v humanističnih in krščanskih vrednotah. Namen pobude je bil, da bi mladi imeli možnost, da bi se soočali z najaktualnejšimi vprašanji sodobnega časa. Srečanja so potekala navadno pod pokroviteljstvom Slovenske prosvete v društvenih prostorih v ul. Donizetti, 3, v Trstu.

Od tekočega delovnega leta dalje je prišlo do dogovora o nadaljevanju pobude, a v nekoliko drugačnem okviru, in sicer v tem smislu, da bodo posamezna srečanja organizirana v tesnem sodelovanju z mladimi, ki delujejo v okviru Slovenske zamejske skavtske organizacije, kar naj bi nudilo čim večjemu število mladih možnost, da se s pomočjo priznanih strokovnjakov soočajo z omenjenimi aktualnimi vprašanji, pa tudi med sabo.
Prvo tako srečanje bo tako v soboto, 18. januarja, in sicer na predvečer deželnega občnega zbora skavtske organizacije. Potekalo bo v župnišču v Štandrežu pri Gorici z začetkom ob 19.00. Na dnevnem redu bo problematika bioetike. Srečanje z delovnim naslovom “Dileme bioetike v sodobnem svetu” bo uvedel dr. Tadej Strehovec, izvedenec in strokovnjak za ta vprašanja, predavatelj moralne teologije na Teološki fakulteti v Ljubljani, sicer pa frančiškanski pater. Vprašanje etičnih dilem, povezanih z napredkom medicinske stroke, je v zadnjih desetletjih, predvsem zaradi neslutenega napredka na področju biologije in genetike, čedalje bolj v ospredju pozornosti svetovne javnosti. Gre za dileme, ki ne zaposlujejo le mednarodnih ustanov, nacionalnih in nadnacionalnih parlamentov, ampak ki nagovarjajo tudi vest vsakega posameznega človeka. Tu se soočamo s pojmovanji človeka in življenja, ki so v današnji pluralni družbi seveda različna, včasih celo nasprotujoča, zato ne preseneča, da so nemalokdaj vir polemik in sporov.
Vabljeni mladi.
t.s. 

Dr. Tadej Strehovec bo v soboto, 18. januarja, ob 19. uri v Štandrežu v okviru pobude Etika in prihodnost. Vabljeni zlasti mladi!

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme