Čestitke novoizvoljenemu predsedniku vlade RS Janezu Janši

Koordinatorka Slovenske komponente Demokratske stranke v Italiji, Maja Tenze, je v imenu stranke, ki jo predstavlja, poslala pisne čestitke Janezu Janši ob njegovi izvolitvi za novega predsednika vlade Republike Slovenije in vsem njegovim ministrom. Pismo objavljamo v celoti.

Spoštovani,
Predsednik vlade Republike Slovenije
Janez Janša

dovolite, da Vam in vsem ministrom 14. slovenske vlade ob prevzemu pomembne državniške odgovornosti izrazim čestitke z željo po uspešnem delu v imenu Slovenske komponente Demokratske stranke iz Furlanije Julijske krajine. Vodstvo izvršne oblasti ste prevzeli ob zahtevni preizkušnji v boju proti koronavirusu. Zavedam se izrednosti časa in zavedam se tudi, da samo s skupnimi močmi v vse bolj povezani Evropski uniji bomo našli uspešen izhod iz svetovne pandemije, ki je močno zamajala naše družbene dinamike.

V prepričanju, da bomo zdajšnjo krizo primerno premostili, dovolite, da delim z Vami prepričanje, da bomo skupaj našli potrebne pristope, da še v večji meri okrepimo sodelovanje med sosednjima državama, Slovenijo in Italijo, in da ustvarimo najboljše pogoje za utrjevanje duha združene Evrope. Obenem izrazim željo, da bi Slovenija uspešno prevzela vodenje EU, kot je to storila že v letu 2008.

Spoštovani g. Predsednik,
sodelovanje med Italijo in Slovenijo je ključnega pomena tudi za našo narodno skupnost, kateri se ponujajo neslutene možnosti razvoja in uveljavitve v prostoru med Alpami in Jadranom. Pomembno je, da bomo med Slovenci na obeh straneh meje utrdili sodelovanje in da skupaj zarišemo pot v prihodnost, v kateri bomo lahko še naprej ponosni na svoj jezik in kulturo, spoštljivi drug do drugega in protagonisti na stičišču različnih narodov, jezikov in kultur. Ustvariti moramo tudi večje priložnosti gospodarskega in infrastrukturnega razvoja v Severnem Jadranu.

Pred nami stojijo pomembni izzivi, ki jih bomo znali uresničiti, če bomo za visoke cilje delovali složno in usklajeno v dani pluralnosti. 100-letnica požiga Narodnega doma v Trstu ob prisotnosti predsednikov obeh držav pomeni predvsem priložnost, da bomo tako z vsebinskega kot praktičnega vidika ponudili Trstu in širšemu območju vizijo odprte in dialoško naravnane narodne skupnosti, ki želi postati protagonist sožitja. Ob vsestranski pomoči naše senatorke, Tatjane Rojc, in drugih predstavnikov Demokratske stranke se trudimo najti primerno rešitev za nadaljnjo slovensko zastopanost v rimskem parlamentu. Ko bodo časi prijaznejši, sem prepričana, da boste našli priložnost za skupno srečanje, da lahko celovito analiziramo položaj med obema državama in vlogo, ki jo v tem prostoru odigravata tako italijanska kot slovenska narodna skupnost.

Prejmite spoštljiv pozdrav

Slovenska komponenta Demokratske stranke v FJK

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme