“Čarovnija je v sprejemanju drugega”

Piše: Katja Ferletič

Aperi-pogovori v NŠK / Mag. Irena Deželak, poslovna trenerka, izvedenka v komunikaciji

“Vikanje je eden izmed elementov profesionalne, spoštljive komunikacije. Ko pa v podjetjih zahtevajo vikanje, jim to nikoli ne zagotovlja statusa oz. avtoritete,” je dejala mag. Irena Deželak. Ena najboljših poslovnih trenerk v Sloveniji se je v sredo, 23. marca, v prostorih NŠK v Trgovskem domu pred radovednim občinstvom pogovarjala z Lucijo Tavčar na srečanju Aperi-pogovori.

Irena Deželak je v Sloveniiji edina certificirana predavateljica in coach za PCM – Process Communication Model, ki je trenutno najboljši model komunikacije na svetu in ga uporablja tudi vesoljska agencija NASA. Magistrirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani na področju poslovodenja in organizacije. Poglobljeno je raziskovala ustrezne načine vodenja različnih sodelavcev v bančnem sektorju. Kot poslovna svetovalka in vodja oddelka v Abanki Vipa je bila 8 let zadolžena za vodenje večjega števila ljudi. Opravljanje funkcije skrbnika znanja in direktorice kadrovske službe v skupini Sportina Group jo je obogatilo še z izkušnjami ravnanja s človekovimi zmožnostmi. Od leta 2003 vodi podjetje Academia uspeha II, ki je eden izmed vodilnih ponudnikov usposabljanja s področja poslovnih veščin. Gospa Deželak je avtorica in soavtorica ter predavateljica s področja vodenja zaposlenih, uspešnega motiviranja, učinkovitega poslovnega komuniciranja, prodaje ter organizacije časa. V sredo je s konkretnimi primeri razložila pomen dobre komunikacije v medsebojnih odnosih in v službi. Po njenih besedah je načeloma najbolj pomembno, da pridejo ljudje do lastnih spoznanj, preko katerih pridobivajo izkušnje, zato v predavanja vključuje elemente treninga in veliko samostojnega dela. “Včasih te življenje privede v pravo smer,” je dejala in razložila, da je kar spontano začela kolegom razlagati določene tehnike na področju organizacije dela in komunikacije, ko so jo vprašali za nasvet: “Ko so me ljudje začeli spraševati, sem začela govoriti.”

S konkretno vajo, primerom treninga, je navzočim razložila težave, ki nastanejo zaradi pomanjkljive komunikacije. To lahko privede do nesporazumov predvsem med ljudmi, ki se ne poznajo dobro, ki ne delijo svojih izkustvenih polj. “Ko so izkustvena polja prepletena, težav v komunikaciji ni.” Elementi komunikacije so vsi dejavniki, ki sodelujejo v procesu pošiljanja in prejemanja sporočil. Pošiljatelj, oddajnik je izhodišče komunikacijskega procesa, saj je tisti, ki odda sporočilo. Da je postopek lahko uspešen, mora deliti iste komunikacijske kanale in kode s svojim sprejemnikom. Sporočilo je vsebina, ki jo oddajnik želi poslati pošiljatelju prejemniku; “povratna zanka”, povratne informacije pa so pomembne za določanje učinkovitosti sporočil. “Če želimo biti dober sprejemnik, moramo aktivno poslušati in tudi povratne zanke upoštevati, stroka pa pravi, da je predvsem oddajnik odgovoren za to, kako sprejemnik prejme sporočilo,” je razložila gostja.

“Čarovnija je v sprejemanju drugega!” S primerom nerazumevanja v posadki astronavtov vesoljske agencije NASA, ki je privedlo do človeške napake, neuspeha misije in velike finančne škode, je gospa Deželak razložila, kako pomembne so tehnike dobre komunikacije pri skupinskem delu. “NASA ima danes najboljši recept za komunikacijo.” Povabili so namreč dr. Taibija Kahlerja, ki je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja razvil model komunikacije PCM. Kahler, ki je v psihiatričnih bolnišnicah opazoval vedenje pacientov v trenutkih tik pred najhujšim stresom, je ugotovil, da obstajajo določeni vzorci obnašanja, šest različnih vrst osebnosti s šestimi načini komunikacije. Njegov model je postal učinkovito orodje za izbiro astronavtov in vzpostavljanje interakcije med njimi.

“Najbolj primitivna oblika komunikacije je vojna, najhujša kazen za človeško bitje v zaporu je ignoranca: če se želimo s kom skregati, ga lahko samo ignoriramo,” je dejala Irena Deželak, ki je razložila, da učinkovito sporočanje temelji na vključevanju, sprejemanju in toleranci. Komunikacija določa dober odnos in obratno, odgovornost je na vseh akterjih, ki so soudeleženi in morajo znati svoja čustva ubesediti, ne smejo jih zadrževati.

Gostja je na srečanju s konkretnimi primeri spregovorila tudi o neverbalni komunikaciji in govorici telesa, ki je avtentična: “Samo 7% komunikacije so besede, 38% je glas, 55% pa je govorica telesa.” Za vse nas je zelo koristno, da znamo neverbalno komunikacijo razbrati, sami pa se je ne smemo učiti. Prepričljivi bomo samo, če bomo avtentični, pristni – naša govorica telesa mora biti skladna s tem, kar govorimo.

Mag. Ireno Deželak odlikujejo petindvajsetletne praktične izkušnje pri delu z ljudmi, kar več kot spretno vnaša v svoje seminarje in delavnice. Dela z ljudmi in za ljudi, verjame, da so ljudje bistvena sestavina vsakega procesa.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme