Bronasto priznanje škedenjskemu ... županu!

“To častno priznanje me nedvomno razveseljuje, je pa hkrati spodbuda, naj še naprej nadaljujem svoje delo. Človek nikoli ne zmore vsega dela sam, ampak potrebuje druge ljudi, bližnje, ki delijo z njim radostne in težke trenutke. Takih ljudi imam v Škednju veliko in prav z njimi snujem prihodnje načrte v korist naše skupnosti. Veliko pomembnih dogodkov se je zvrstilo v teh 60 letih in ne bi znal izluščiti najpomembnejšega. Zato raje usmerjam svoj pogled v prihodnje nove izzive. Danes se veliko ukvarjamo s krizo: ta nedvomno obstaja. Je pa tudi res, da gospodarska kriza izhaja iz moralne krize naše družbe. Prav zato današnji človek še kako potrebuje besedo, zgled, pričevanje. No, to poskušam sam posredovati svojim ljudem”.
S to mislijo nas je msgr. g. Dušan Jakomin nagovoril, potem ko mu je tržaški župan Roberto Cosolini na svečanem sprejemu v Sinji dvorani tržaške občine vročil bronasto medaljo v znak hvaležnosti za njegovo vsestranko nepretrgano šestdesetletno delovanje v Škednju. “G. Dušan Jakomin je v tako dolgem obdobju gojil večplastne razsežnosti svoje osebnosti. Poleg dušopastirskega delovanja je g. Jakomin nenehno spodbujeval razvoj škedenjske skupnosti in bil ključni akter pri negovanju njenega zgodovinskega in kulturnega izročila”. Na tak način je škedenjski kaplan prispeval k ovrednotenju kulture celotnega mesta. Cosolini se je v nadaljevanju poglobil v razsežnost županovanja in pri tem ugotovil, da je to lepa, težavna in hkrati celostna izkušnja, ki popolnoma prežema življenje dotičnega. “Nedvomno je g. Jakomin to vlogo dejansko poosebljal v vseh teh desetletjih, za kar ga lahko upravičeno imamo za škedenjskega župana. To funkcijo opravlja kar dvanajst polnih mandatnih dob”, se je pošalil tržaški župan. Cosolini je pohvalil tudi besede, ki jih je g. Jakomin izrekel v svojem zahvalnem nagovoru. Škedenjski kaplan je namreč poudaril, da je v hudih časih potrebno še bolj gojiti medčloveške vezi, kar navsezadnje združuje ljudi v skupnost. “S Škedenjci smo v tako dolgem obdobju vselej sodelovali povezano. Ni bilo potrebno izpostavljati nepotrebnih in umetnih razlik med enimi in drugimi, npr. med člani društva Grbec in župljani, med Slovenci in Italijani. Vsi smo ob različnosti člani ene same skupnosti, ki raste ob prizadevanju in delu posameznega člena”, je dejal g. Jakomin in opozoril na še odprta vprašanja, ki tarejo škedenjski vsakdan, od železarne do popravil v tamkajšnji osnovni šoli. “Škedenj ni samosvoja republika, ločena od ostalega mesta: Škedenj je po istem vzoru, ki sem ga poprej omenil, člen celotnega tržaškega tkiva”, je dejal slavljenec, ki je nato prosil župana, naj še večjo medaljo izroči vsem Škedenjcem, ki ga prenašajo že toliko let…
V Sinji dvorani se je razlegel bučen smeh, saj je bilo na prireditvi prisotno res lepo število Jakominovih škedenjskih prijateljev. Vsi so delili Jakominove besede, ko je ob vročitvi priznanja po škedenjsko izrazil svojo zadovoljstvo: “Hvala lepa, grubo sem kontj'nt”!
IG

Cosolini je nagradil 60-letno nepretrgano delovanje g. Jakomina

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme