Adriano Kovačič iz ZKB tudi predsednik družbe Assìcura Agenzia

Novi odbori hčerinskih družb

Oktobra so potekale skupščine hčerinskih družb skupine Cassa Centrale Banca za imenovanje novih članov upravnih in nadzornih odborov, ki bodo zasedali položaj za tri leta oz. do potrditve računovodskih izkazov na dan 31. 12. 2024.

Prenova organov družb upošteva na eni strani kontinuiteto in izboljšanje dosedanjega dela, na drugi strani pa potrebo po reprezentativnosti posameznih regij in skupnosti, v katerih je skupina dejavna preko lokalnih zadružnih bank, podeželskih hranilnic in hranilnic Raiffeisenkassen. V skladu z usmeritvami matične družbe bodo novi organi uresničevali razvojne smernice in projekte, določene s strateškim načrtom 2022-2025.

Skupščina družbe Assìcura Agenzia je za novega predsednika imenovala Adriana Kovačiča, predsednika Zadružne kraške banke Trst Gorica. “Imenovanje našega predstavnika na položaj predsednika družbe Assìcura Agenzia lahko razumemo tudi kot znak zaupanja v našo banko in obenem priznanje za odlične rezultate, ki jih ZKB dosega nasploh, posebej pa na področju bančnega zavarovalništva, ki postaja vse pomembnejši segment splošnega bančnega poslovanja,” zatrjuje predsednik Kovačič.

Konec septembra je družba Assìcura Agenzia, ki se skupaj z družbo Assìcura Broker ukvarja s posredovanjem in z nudenjem zavarovalniških storitev pridruženim bankam in drugim bankam, strankam skupine Cassa Centrale, štela 479.000 strank in 750.000 aktivnih zavarovanj. Poslovanje je med družbo Assìcura Agenzia in bankami urejeno tako, da se le-te posvečajo izključno trženju produktov (zaupanje strank je njihovo največje premoženje), Assìcura Agenzia pa izvaja vse pred- in poprodajne aktivnosti.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme