20. priznanje Kazimir Humar

ZSKP, KCLB in ZCPZ

Zveza slovenske katoliške prosvete, Kulturni center Lojze Bratuž in Združenje cerkvenih pevskih zborov Gorica objavljajo javni razpis za 20. PRIZNANJE KAZIMIR HUMAR za leto 2024. Priznanje Kazimir Humar lahko prejmejo društva, organizacije in posamezniki, ki delujejo na Goriškem. Priznanje se podeli za ustvarjalne dosežke, za prispevke k razvoju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, za publicistično delo in za izjemne dosežke pri organizacijskem delu na kulturnem področju. Podelitev priznanja poteka na osnovi utemeljitve predlagateljev in po presoji organizacij, ki priznanje podeljujejo. Kandidate za priznanje Kazimir Humar lahko predlagajo pravne osebe ali posamezniki. Predlog mora vsebovati: splošne podatke o predlagatelju (ime in priimek oz. naziv pravne osebe, naslov, telefon ter v primeru, da je pobudnik pravna oseba, še kontaktno osebo), predstavitvene podatke o kandidatu (ime in priimek oz. naziv pravne osebe, rojstni datum v primeru fizične osebe, naslov, telefon ter v primeru pravne osebe še kontaktno osebo), kratek življenjepis oz. historiat delovanja, utemeljitev predloga, predlagatelj lahko priloži tudi morebitne priloge, ki dodatno utemeljujejo podelitev priznanja. Predloge za priznanje sprejemajo do 30. aprila 2024 na naslovu: ZVEZA SLOVENSKE KATOLIŠKE PROSVETE, DREVORED XX. SEPTEMBRA 85, 34170 GORICA/GORIZIA s pripisom na ovojnico: “NE ODPIRAJ – Predlog za priznanje Kazimir Humar”

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme